Proiect

CDP ARIS S.A. în parteneriat cu Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” Baia Mare anunță DEMARAREA PROIECTULUI:

,,Formarea și dobândirea de aptitudini, competente antreprenoriale pe teritoriul GAL MARA NATUR prin informare și transfer de cunoștințe,,

 

 

PROIECTUL VIZEAZĂ:

 

    Dobândirea de informații și cunoștințe relevante în domeniul agroalimentar, de către 48 persoane din teritoriul  GAL MARA NATUR  care să permită gospodărirea durabilă a terenurilor agricole, creșterea calității managementului la nivel de fermă, restructurarea și modernizarea sectoarele de procesare și comercializare pentru produsele agricole, astfel contribuind la îmbunătățirea condițiilor de viață și reducerea șomajului în zonele rurale.

    Îmbunătățirea și dezvoltarea competențelor în domeniul forestier a 24 persoane din teritoriul  GAL MARA NATUR,  care să permită practicarea unui management durabil în gestionarea pădurilor în vederea creșterii suprafețelor forestiere, prelucrării lemnului și valorificarea eficienta a produselor pădurii.

 

Obiectivul proiectului este : ”Formarea și dobândirea de competențe antreprenoriale a 72 persoane din teritoriul GAL MARA NATUR  prin informare și transfer de cunoștințe”.

Activitățile derulate prin acest proiect se vor focaliza pe dezvoltarea unei identități regionale agroalimentare şi a dezvoltării unor produse locale specifice teritoriului GAL MARA NATUR, respectând cerințele în ceea ce privește mediu, conform strategiei pentru biodiversitate.

Transferului de informații și cunoștințe se va concentra și pe acțiuni de atenuare a schimbărilor climatice, schimbarea destinației terenurilor, surse de energie regenerabilă care să conducă la limitarea emisiilor din agricultură, generate de activități-cheie precum producția animalieră și utilizarea îngrășămintelor, atât la nivel de fermă sau chiar la nivelul comunității.

Activitățile demonstrative și de informare în cadrul vizitelor la fermele  și micro întreprinderile planificate vor viza un transfer mai elocvent și o deschidere mai largă fermierilor de a adopta noi practici ce contribuie la o mai bună protejare a mediului și adaptare la schimbările climatice.

Beneficiari direcți: persoanele din mediul rural din teritoriul GAL MARA NATUR: Baia Sprie, Băiuț, Cernești, Coaș, Coltău, Copalnic Mănăștur, Coroieni, Cupșeni, Dumbrăvița, Groși, Groșii Țibleșului, Lăpuș, Recea, Săcălășeni, Suciu de Sus, Șișești, Vima Mică.

 • Informare și transfer de cunoștințe 60 ore ( 30 h/ grupă)
 • Activități demonstrative 24 ore ( 12 h/ grupă)
 • Evaluare 12 ore (6 h/grupă)

 

În cadrul acestuia, se vor aborda teme precum:

 • Creșterea calității managementului la nivelul fermelor;
 • Siguranța alimentelor si aplicarea principiului de la furcă la furculiță;
 • Siguranța muncii, folosirea fertilizanților și amendamentelor în agricultura în concordanță cu standardele Uniunii Europene;
 • Diversificarea activităților în exploatațiile agricole.

Activități demonstrative – vizită în microîntreprinderi de prelucrarea  cărnii (abatoare, carmangerie) și fabrici de prelucrare a laptelui.

Această activitate are scopul de a promova modele de bună practică la nivel local și regional.

Obiectivele acestui schimb vor viza împărtășirea experiențelor. Un punct de interes major al acestui schimb va fi reprezentat de observarea activității curente derulate în cadrul  micro întreprinderilor.

Astfel se va încuraja deprinderea de bune practici în sectorul agroalimentar românesc, crea o rețea de contacte, în care persoanele cu aceleași arii de interes să se poată găsi imediat unul pe celălalt, în vederea colaborării sau transferului de expertiză.

 

 • Informare și transfer de cunoștințe 30 ore ( 30 h/ grupă )
 • Activități demonstrative 12 ore ( 12 h/ grupă)
 • Evaluare 6 ore (6 h/grupă)

     În cadrul acestuia se vor aborda teme precum:

 • Gospodărirea durabilă a pădurilor;
 • Valorificarea superioară a resurselor forestiere.

     Activități demonstrative – vizite de lucru în zonele cu defrișări și la o firmă de prelucrare a lemnului.

Această activitate are scopul de a promova modele de bună practică la nivel local și regional.Obiectivele acestui schimb vor viza împărtășirea experiențelor. Un punct de interes major al acestui schimb va fi reprezentat de observarea activității curente precum și de deprinderea de bune practici în sectorul forestier românesc. Se va crea o rețea de contacte, în care persoanele cu aceleași arii de interes să se poată găsi imediat unul pe celălalt, în vederea colaborării sau transferului de expertiză.

     Prin proiect urmărim realizarea unor acțiuni care să contribuie la:

– diversificarea activităților în exploatațiile agricole, îmbunătățirea calității producției agroalimentare;
– conștientizarea membrilor GAL privind igiena și siguranța produselor agroalimentare;
– crearea de condiții pentru creșterea animalelor;
– siguranța muncii, folosirea fertilizanților și amendamentelor în agricultura conform standardelor UE;
– gospodărirea durabilă a pădurilor coroborat cu valorificarea superioară a resurselor forestiere.

 

 

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală(PNDR).
Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală.
Contract de finanțare NR C1920011X106562600556/20.03.2018 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltarea Rurală 2014-2020.

Beneficiar : C.D.P. ARIS S.A.

Adresa Baia Mare, str Culturii nr 5, telefon: 0262215720