DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

 

INFORMAȚII GENERALE

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC CDP ARIS SA, cu sediul în Baia Mare str. Culturii 5, România, în calitate de operator de date.

Prin urmare, urmărim în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor. În plus, indicațiile din prezenta declarație se aplică website-uri pe care le oferim pe Internet,  în cazul în care se face referință expresă la prezenta declarație.

„Date cu Caracter Personal“ înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Astfel, ne străduim să vă procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite de către legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 679 din anul 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora.

„Prelucrare/ Procesare“ (și derivatele sale) înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul societatii, având următoarele date de contact: tel. 0262 215720 sau aris@mail.multinet.ro.

Această declarație privește datele personale ale clienților noștri, partenerilor de afaceri sau a altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și se aplică datelor colectate prin intermediul website-urilor publicate pe internet precum și datelor cu caracter personal colectate prin e-mail sau prin alte contacte off-line.

Prezenta declarație descrie:

 • scopurile pentru care colectăm și folosim datele dvs. personale;
 • motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri;
 • categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și procesăm;
 • durata procesării acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
 • către cine putem dezvălui datele dumneavoastră personale;
 • transferul datelor cu caracter personal;
 • măsuri de securitate aplicate.

 

SCOPURILE, TEMEIURILE PRELUCRĂRII ȘI CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

În contextul interacțiunii dvs. cu societatea noastra, datele dumneavoastră personale, ca persoană fizică, pot fi supuse activităților de prelucrare a datelor. Prin urmare, dacă sunteți cursant sau client al societatii noastre, utilizăm datele dvs. personale în următoarele cazuri:

 • adresa de e-mail, telefonul – pt. informatii generale;
 • cerere de înscriere la programul de formare profesionala;
 • contract de formare profesionala;
 • acorduri, declaratii pe propria raspundere;
 • cerere de inscriere la examenul de absolvire a programului de formare profesionala;
 • încheierea contractelor de comodat sau inchiriere;
 • încheierea contractelor de asociere;
 • încheierea contractelor de subproiectare;
 • alte activități sau evidențe, conform cerințelor Codului fiscal.

Furnizarea serviciilor proprii – utilizăm datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile solicitate;

Comunicarea cu dumneavoastră – utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările pe care le aveți și cu orice alte aspecte relevante legate de serviciile oferite;.

Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege – putem prelucra unele dintre datele dvs. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă în sarcina societătii noastre  serviciile prestate;

Prelucrarea datelor pentru scopurile definite în mod individual – pentru ofertarea în vederea promovării de produse, servicii proprii, activități de marketing, reclamă şi publicitate;

Alte scopuri și temeiuri de prelucrare a datelor.

 

FURNIZAREA DATELOR PERSONALE

Datele sunt solicitate direct de la dvs., categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate mai sus

 

DEZVĂLUIREA DATELOR PERSONALE

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, societatea noastra poate dezvălui datele dumneavoastră către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea pagini de internet proprii și a operațiunilor derulate prin intermediul acestora (evidența, facturare, etc.);
 • pentru îndeplinirea relațiilor comerciale;
 • pentru efectuarea analizei datelor, autentificarea, testarea, monitorizarea și cercetare; utilizarea in prelucrarea caracteristica de protectie si siguranță a datelor personale;
 • când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

 

DURATA PRELUCRĂRII

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor si politicilor noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoană vizată, Regulamentul GDPR vă oferă o serie de drepturi:

 • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și detalii relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – permițându-vă să rectificați datele dvs. personale dacă sunt incorecte;
 • dreptul la restricții – permițându-vă să obțineți restricționarea prelucrării datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați inexactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de situație);
 • dreptul de a formula obiecții – permițându-vă să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege.

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi. Pentru orice alte informații cu privire la modul de prelucrare a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal (inclusiv pentru a vă exercita drepturile de mai sus), vă puteți adresa la tel. 0262 215720, sau la adresa de e-mail: aris@mail.multinet.ro.

 

MĂSURI DE SECURITATE A DATELOR

Firma noastră va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Această declarație privind protecția datelor poate suferi modificări si este în vigoare din data de 10 Mai 2018.