EVALUARE FINALĂ

Programul Național de Dezvoltare Rurală ; Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală.

Submăsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”  GAL MARA NATUR Măsura 2/1A – Creșterea gradului de educație generală, profesională și antreprenorială ; Denumire Proiect :  “ Formarea şi dobândirea de aptitudini, competenţe antreprenoriale a persoanelor din teritoriulul GAL MARA NATUR  prin informare şi transfer de cunoştinţe „

DOMENIUL  AGROALIMENTAR

Locul de desfășurare al acțiunii: Căminul Cultural din Localitatea Copalnic Mănăștur ,  Nr.225 , Sala pentru activități educative.

DOMENIUL  AGROALIMENTAR

Locul de desfășurare al acțiunii: Căminul Cultural din Localitatea Copalnic Mănăștur ,  Nr.225 , Sala pentru activități educative.

DOMENIUL FORETIER

Locul de desfășurare al acțiunii: Ocolul Silvic Baia Sprie,str. Str Cimpului nr.1, Județul Maramureș , Sala pentru conferințe.

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală(PNDR)

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale şi este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală.

Contract de finanțare NR C1920011X106562600556/20.03.2018 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltarea Rurală 2014-2020.

Beneficiar : C.D.P. ARIS S.A., Adresa Baia Mare, str  Culturii nr 5, telefon: 0262215720 Denumire Proiect : Formarea şi dobândirea de aptitudini, competenţe antreprenoriale pe teritoriul GAL MARA NATUR prin informare şi transfer de cunoştinţe.