Încă din 2009, C.D.P. ARIS organizează cursuri de inițiere, cursuri de calificare și recalificare potrivite fiecărei persoane, indiferent de sectorul de activitate. Toate programele de inițiere și formare sunt acreditate de CNFPA cu avizul Ministerului Muncii și Ministerului Educației Naționale. Cursurile C.D.P. ARIS S.A. & Universitatea Vasile Goldiș – Baia Mare asigură un nivel teoretic și practic solid, fiind adaptate cerințelor și standardelor tehnologice actuale.

7 avantaje ale absolvirii unui curs de formare profesională la C.D.P. ARIS:

  1. Sporirea șanselor de angajare ca posesor al Certificatului de absolvire ceea va permite sa aplicați la diverse companii.
  2. Dobândirea de noi competente profesionale, în cazul schimbării profesiei/meseriei ori pentru a va adapta la noi tehnologii.
  3. Creșterea nivelului de instruire, pentru a răspunde nevoii de personal calificat pe piața muncii.
  4. Posibilitatea de a lucra în Statele Membre ale Uniunii Europene, având în vedere că Certificatele de calificare  Mai multe …

C.D.P. ARIS S.A. DEMAREAZĂ PROIECTUL:

Noutăți